asure

Aşure ve Aşure Orucu

Aşûre kelimesi üzerinde yapılan değerlendirmelerin bir kısmı, bu kelimenin Arapça on sayısı ile ilgili olan aşr ve âşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türemiş olabileceği düşüncesinden hareketle, kelimenin Arapça bir keli­me olduğunu; bir...

mescidinebevi

Sünnetle şekillenen Hayat

  Dinimizin temel referans kaynakları iki tane olup bunlar Kur’an ve Sünnet’tir.Biliyoruz ki Kur’an yüce Rabbimizin buyruklarını ihtiva etmektedir. Sünnet ise,Kur’an’ın Peygamberimizin hayatıyla yaşanmış bir tefsiridir. Bir başka ifadeyle Kur’an,Sünnetle pratik hayata geçmiştir. Bu...

ramazan2

Peygamberimizin Ramazan Günleri

         Ramazan anlatılır mı bilemem ama, o konuda bildiğim şey: Ramazan ancak yaşanır olmasıdır.. Onun engin ikliminde insan Ramazan ayının tüm güzelliklerini yaşayarak yüce Rabbinin ihsan etmiş olduğu ilâhî rahmeti doyasıya...

samimiyet

Din ve Samimiyet

               “Din”, insanın duygu ve düşüncesinde, davranışlarında onu çepeçevre kuşatan evrensel bir olgudur. İnsanla beraber var olan bu olgu, zaman zaman bir takım sapmalar olsa da her zaman kutsiyetini korumuş...

alla

Allah Sevgisine Muhabbetullah’a Erebilmek

         Kaynaklarımızda “din” kelimesi kavram olarak şöyle tarif edilmiştir: “Din, akıl sahiplerini, kendi irâdeleriyle dünyâda salâha, inşası felâha sevkeden, Allah tarafından konulmuş bir kanundur”. Başka bir ifâdeyle,Din, Allah ile kul arasındaki münâsebeti...

dogruluk

Özü Sözü Bir olmak

        “Kulun imanı doğru olmaz, kalbi doğru olmadıkça; kalbi doğru olmaz, lisanı doğru olmadıkça; mümin, komşusu dilinden emin olmadıkça cennete giremez." Hadisin anlattığı: Hadis-i şerifte sembol kelimeler kullanılmakta. Bunlar: Kalp ve...

helal

İslam’da Helal Haram inancı

              “Helal-haram” inancı, İslam akidesinin tevhidden sonra en önemli, en temel ilkelerinden biridir. Bu inanç, müslüman bireyin sahip olduğu dünya görüşünü yansıtır. Müslüman, hayata ve olaylara bakarken, hep...

aile

ÇAĞIMIZDA AİLE VE GENÇLİĞİN PROBLEMLERİ

             Aile, kısaca “anne-baba ve çocuklardan oluşan bir topluluk” olarak tarif edilir. Bu tarif, çekirdek aile diye bilinen toplumun en küçük sosyal kurumudur.Aile kurumu, insan hayatının tamamına yakınını kaplar....