Allah Sevgisine Muhabbetullah’a Erebilmek

   Ekran Resmi 2014-03-13 23.37.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Kaynaklarımızda “din” kelimesi kavram olarak şöyle tarif edilmiştir: “Din, akıl sahiplerini, kendi irâdeleriyle dünyâda salâha, inşası felâha sevkeden, Allah tarafından konulmuş bir kanundur”. Başka bir ifâdeyle,Din, Allah ile kul arasındaki münâsebeti düzenleyen, Allah tarafından konulmuş bir kanundur. Nasıl olur “Allah ile kul” arasındaki münâsebet? Konu yakından incelendiğinde Allah ile kul arasındaki münâsebetin dört şekilde tezahür ettiğini görürüz: 


1.Ontolojik Münâsebet: Yaratan ve Yaratılan şeklinde. Bu münâsebetin anlamı şudur: Yüce Allah (cc) bütün varlık âleminin yegâne yaratıcısıdır. Devamı..

Kaynak:http://www.yenidunyadergisi.com/yazi.php?bolum=3&id=1182

(21)